Terytorialsi złożą przysięgę w Olsztynie — 3 lutego

Blisko 130 kole­jnych żołnierzy 4 Warmińsko-Mazurskiej Bry­gady Obrony Tery­to­ri­al­nej wypowie słowa roty przysię­gi wojskowej pod­czas niedziel­nej uroczys­toś­ci, która odbędzie się

Czytaj dalej

Malowaliśmy trzciny na kolor spalonego słońca

W środę, idąc na spotkanie Sto­warzyszenia Dzi­en­nikarzy Pol­s­kich do Staromiejskiej, nieopa­trznie wstąpiłem do olsz­tyńskiej Wojew­ódzkiej Bib­liote­ki Pub­licznej.  I wpadłem! W

Czytaj dalej

Każdy inny, wszyscy równi — kolejna przysięga Terytorialsów — 28.10.18 r.

W niedzielę, 28 październi­ka 2018 r. słowa roty przysię­gi wojskowej wypowie blisko 100 żołnierzy 4 Warmińsko-Mazurskiej Bry­gady Obrony Tery­to­ri­al­nej. Uroczys­tość

Czytaj dalej

Kolejni żołnierze zasilą szeregi warmińsko-mazurskich Terytorialsów

W najbliższą niedzielę — 23 wrześ­nia — słowa roty przysię­gi wojskowej wypowie pon­ad 130 żołnierzy 4 Warmińsko-Mazurskiej Bry­gady Obrony Tery­to­ri­al­nej.

Czytaj dalej

Służba wojskowa to obowiązek, przywilej i zaszczyt.

W najbliższą niedzielę, 26 sierp­nia słowa roty przysię­gi wojskowej wypowie blisko 200 żołnierzy 4 Warmińsko-Mazurskiej Bry­gady Obrony Tery­to­ri­al­nej. Uroczys­tość odbędzie

Czytaj dalej

Staliście się częścią formacji wojskowej…

Pode­j­mu­jąc dojrza­łą decyzję o wstąpi­e­niu do Wojsk Obrony Tery­to­ri­al­nej, stal­iś­cie się częś­cią for­ma­cji wojskowej nada­jącej szczegól­ny – lokalny wymi­ar służ­by dla

Czytaj dalej

Kolejna przysięga Terytorialsów z Warmii i Mazur

W najbliższą niedzielę, 24 czer­w­ca, o godzinie 12.00 w Olsz­tynie słowa roty przysię­gi wojskowej wypowie blisko 200 żołnierzy 4 Warmińsko-Mazurskiej Bry­gady

Czytaj dalej

Kolejny nabór w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej

W sobotę, 9 czer­w­ca, ruszy kole­jny nabór ochot­ników do tery­to­ri­al­nej służ­by wojskowej w 4 Warmińsko-Mazurskiej Bry­gadzie Obrony Tery­to­ri­al­nej. Blisko 160 ochot­ników z

Czytaj dalej