Malowaliśmy trzciny na kolor spalonego słońca

W środę, idąc na spotkanie Sto­warzyszenia Dzi­en­nikarzy Pol­s­kich do Staromiejskiej, nieopa­trznie wstąpiłem do olsz­tyńskiej Wojew­ódzkiej Bib­liote­ki Pub­licznej.  I wpadłem! W

Read more

Każdy inny, wszyscy równi — kolejna przysięga Terytorialsów — 28.10.18 r.

W niedzielę, 28 październi­ka 2018 r. słowa roty przysię­gi wojskowej wypowie blisko 100 żołnierzy 4 Warmińsko-Mazurskiej Bry­gady Obrony Tery­to­ri­al­nej. Uroczys­tość

Read more

Służba wojskowa to obowiązek, przywilej i zaszczyt.

W najbliższą niedzielę, 26 sierp­nia słowa roty przysię­gi wojskowej wypowie blisko 200 żołnierzy 4 Warmińsko-Mazurskiej Bry­gady Obrony Tery­to­ri­al­nej. Uroczys­tość odbędzie

Read more