Chemtrails — trwałe smugi — dowód na trucie Narodów!

Otrzy­małem kole­jne pis­mo świad­czące o zupełnym braku wiedzy mery­to­rycznej oso­by pias­tu­jącej stanowisko z-cy Dyrek­to­ra Depar­ta­men­tu Ochrony Powi­etrza i Kli­matu —

Czytaj dalej

Znów mamy okres straszenia epidemią grypy!

Znów mamy okres, że wszys­tkie media straszą nas epi­demią, zwaną:  gry­pa. Przykład­owo termedia.pl 23.02.2018  poda­ją, że w pier­wszych dni­ach lutego zachorowało w Polsce 243.000

Czytaj dalej