Chcieli mnie pogrążyć ekonomicznie! Bogusław Owoc

Bogusław Owoc to olsz­tyński przed­siębior­ca, były wice­wo­je­w­oda warmińsko-mazurski znany szerzej z tego, że odmówił przyję­cia Krzyża Kawaler­skiego Odrodzenia Pol­ski przyz­nane­go przez Prezy­den­ta

Czytaj dalej