Jarosław Kaczyński to znakomity kombinatoryk!

Zbig­niew Bujak na spotka­niu autorskim w olsz­tyńskiej Książni­cy Pol­skiej 25 sty­cz­nia 2018 r., odpowiada­jąc na pyta­nia Woj­ciecha Kozioła o udzi­ał w

Read more

Czy Jarosław Kaczyński złamie obietnicę przedwyborczą?

Dąże­nie ekipy Prezy­den­ta Olsz­ty­na Pio­tra Grzy­mow­icza do wybu­dowa­nia w grani­cach mias­ta spalarni śmieci, eufemisty­cznie nazy­wanej w doku­men­tacji inwest­y­cji: elek­tro­ciepłow­n­ia na

Read more

Czy ZGOK był inwestycją racjonalną? Jacek Pachucki

Moim zdaniem układ, który dąży do budowy w Olsz­tynie spalarni śmieci — pod przykry­wką elek­tro­ciepłowni na pali­wo alter­naty­wne — już

ZGOK był inwestycją racjonalną? Jacek Pachucki" href="http://www.kuprawdzie.pl/czy-zgok-byl-inwestycja-racjonalna/">Read more