Wysoki Sądzie! Ku Prawdzie pisze tylko prawdę! Naprawdę!

W moim pro­ce­sie karnym, po zez­na­ni­ach świad­ków, nadeszła wiekopom­na chwila, gdy wiedziony rozumem i sercem — nie byłem już wspier­any

Czytaj dalej

Oskarżam Stanisława Olsztyn!

Obiecałem szczegółowe relac­je z moich pro­cesów sądowych. Wyrok Sądu Okrę­gowego, w spraw­ie karnej, został wydany w wyniku roz­pa­trzenia środ­ka odwoław­czego

Czytaj dalej

Spokojnie, to tylko awaria! Ku Prawdzie znów nadaje!

Spoko­jnie, to tylko awaria! Przepraszam i znów zapraszam! Szczegól­nie serdecznie dzięku­ję tym z Was, którzy zaniepoko­jeni brakiem możli­woś­ci wejś­cia na

Czytaj dalej