Czy Zofia Kossak była sekretarką Bieruta? — Joanna Jurgała-Jureczka

21 listopa­da w olsz­tyńskiej Książni­cy Pol­skiej miałem przy­jem­ność uczest­niczenia w spotka­niu z Joan­ną Jur­gała-Jureczką, autorką książ­ki “Kos­sakowie. Biały mazur”.

Czytaj dalej