Za kłamstwo w Poznaniu więzienie, w Olsztynie medal!

Przed przy­jaz­dem do pro­gra­mu Stu­dio Pol­s­ka, napisałem sobie na kartce to, co chci­ałem w studiu telewiz­yjnym wypowiedzieć. W rzeczy­wis­toś­ci okaza­ło

Czytaj dalej

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie mł. insp. Adam Kall odwołany! Wreszcie!

18 kwiet­nia 2017 r. decyzją Komen­dan­ta Głównego Policji, Zastęp­ca Komen­dan­ta Wojew­ódzkiego Policji w Olsz­tynie mł. insp. Adam Kall — ksy­wa

Czytaj dalej