Kadry komunistycznego aparatu bezpieczeństwa na Warmii i Mazurach. Renata Gieszczyńska

19 maja 2016 roku — w ramach Przys­tanku His­to­ria — Rena­ta Gieszczyńs­ka ze swadą charak­teryzu­jącą wysok­iej klasy spec­jal­istę,  przed­staw­iła trud­ny

Read more