Siła krwi Terytorialsów — Podsumowanie roku 2018

W Wojskach Obrony Tery­to­ri­al­nej pod­sumowano akcję krwio­daw­st­wa. Dzię­ki Tery­to­ri­al­som do sys­te­mu trafiło pon­ad 1100 litrów krwi.

Czytaj dalej