Zbigniew Rytel: Każdy Polak, każdy widz ma swoją własną prawdę o polskim sporcie!

21 lutego w olsz­tyńskiej Książni­cy Pol­skiej w ramach VI Dni Sew­ery­na Pieniężnego, miało miejsce spotkanie ze Zbig­niewem Rytelem, reży­serem fil­mu

Czytaj dalej

Czy Zofia Kossak była sekretarką Bieruta? — Joanna Jurgała-Jureczka

21 listopa­da w olsz­tyńskiej Książni­cy Pol­skiej miałem przy­jem­ność uczest­niczenia w spotka­niu z Joan­ną Jur­gała-Jureczką, autorką książ­ki “Kos­sakowie. Biały mazur”.

Czytaj dalej

Ład przestrzenny miasta — Debata kandydatów na radnych

21 wrześ­nia w olsz­tyńskiej Książni­cy Pol­skiej odbyła się kole­j­na deba­ta kandy­datów na rad­nych Rady Mias­ta Olsz­ty­na z Komite­tu Wybor­czego Wybor­ców

Czytaj dalej