Jarosław Kaczyński to znakomity kombinatoryk!

Zbig­niew Bujak na spotka­niu autorskim w olsz­tyńskiej Książni­cy Pol­skiej 25 sty­cz­nia 2018 r., odpowiada­jąc na pyta­nia Woj­ciecha Kozioła o udzi­ał w

Czytaj dalej

Stop dewastacji Polski! Deal nad Narodem już zawarty!

Jestem świeżo po lek­turze wspom­nień Tomasza Budzyńskiego, emery­towanego majo­ra Agencji Bez­pieczeńst­wa Wewnętrznego, byłego Sze­fa Del­e­gatu­ry ABW w Lublin­ie. I przyz­na­ję się. Jestem

Czytaj dalej