Autoplagiat jako nieetyczna praktyka akademicka — Eryk Kowalczyk

Pod­ję­cie prob­lematy­ki auto­pla­giatu, czyli kryp­topowiela­nia, jest uza­sad­nione w świ­etle tros­ki nie tylko o rzetel­ność naukową, ale również o rzetel­ność odkry­wa­nia

Czytaj dalej