Były Komendant Główny Policji zostaje prezesem szpitala!

W sierp­niu 2013 roku, podin­spek­tor Adam Kall został rozkazem per­son­al­nym prze­nie­siony z zastęp­cy dyrek­to­ra Biu­ra Finan­sów KGP, na zastępcę Komen­dan­ta

Czytaj dalej

Polską rządził układ przestępczy! Wojciech Sumliński

Przez ubiegłych 8 lat Woj­ciech Sum­lińs­ki nie miał żad­nych szans, na pojaw­ie­nie się w studiu telewiz­yjnym. Za rządów PO mógł

Czytaj dalej

Wysoki Sądzie! Ku Prawdzie pisze tylko prawdę! Naprawdę!

W moim pro­ce­sie karnym, po zez­na­ni­ach świad­ków, nadeszła wiekopom­na chwila, gdy wiedziony rozumem i sercem — nie byłem już wspier­any

Czytaj dalej

Jarosław Zieliński zeznaje Ku Prawdzie

Roz­mową z Jarosławem Zielińskim rozpoczy­nam cykl autors­kich audy­cji, który nazwałem Gadanie na żądanie. Tytułem wyjaśnienia infor­mu­ję, że bohaterowie moich audy­cji mówią to, co

Czytaj dalej