Wzywam Zarząd aby odstąpił od budowy spalarni śmieci!

Od czterech lat Marsza­łek Wojew­ództ­wa Warmińsko-Mazurskiego przyz­na­je Nagrodę im. prof. Janiny Wen­gris, w ramach konkur­su pro­mu­jącego postawy proeko­log­iczne w region­ie. Tym­cza­sem

Czytaj dalej