To jest plan dla Europy! To jest plan zniszczenia naszej cywilizacji! Joanna Teglund

Obser­wu­jąc sytu­ację w Polsce, kiedy jeszcze mieszkałem za granicą, doszedłem do wnios­ki, że jest jak­iś cen­tral­ny ośrodek zarządza­nia. Ponieważ to,

Czytaj dalej

Znów mamy okres straszenia epidemią grypy!

Znów mamy okres, że wszys­tkie media straszą nas epi­demią, zwaną:  gry­pa. Przykład­owo termedia.pl 23.02.2018  poda­ją, że w pier­wszych dni­ach lutego zachorowało w Polsce 243.000

Czytaj dalej