Ład przestrzenny miasta — Debata kandydatów na radnych

21 wrześ­nia w olsz­tyńskiej Książni­cy Pol­skiej odbyła się kole­j­na deba­ta kandy­datów na rad­nych Rady Mias­ta Olsz­ty­na z Komite­tu Wybor­czego Wybor­ców

Czytaj dalej