Terytorialsi złożą przysięgę w Olsztynie — 3 lutego

Blisko 130 kole­jnych żołnierzy 4 Warmińsko-Mazurskiej Bry­gady Obrony Tery­to­ri­al­nej wypowie słowa roty przysię­gi wojskowej pod­czas niedziel­nej uroczys­toś­ci, która odbędzie się

Czytaj dalej

Terytorialsi zainaugurowali szkolenie i podsumowali 2018 rok

Pon­ad 1500 żołnierzy Obrony Tery­to­ri­al­nej złożyło w tym roku przysięgę w wojew­ództwie warmińsko-mazurskim. Min­iony rok był dla Tery­to­ri­al­sów z Warmii

Czytaj dalej

Terytorialsi z Warmii i Mazur na ćwiczeniach Anakonda — 18

Żołnierze 4 Warmińsko-Mazurskiej Bry­gady Obrony Tery­to­ri­al­nej, biorą udzi­ał w najwięk­szych ćwiczeni­ach wojskowych Anakon­da – 18. To najwięk­sze tegoroczne manewry wojskowe orga­ni­zowane

Czytaj dalej

Personel medyczny w Wojskach Obrony Terytorialnej

Wojs­ka Obrony Tery­to­ri­al­nej staw­ia­ją na rozwój tal­en­tów i odpowied­nie zarządzanie kom­pe­tenc­ja­mi. Co szósty żołnierz tery­to­ri­al­nej służ­by wojskowej ma spec­jal­ność związaną

Czytaj dalej

Święto Wojsk Obrony Terytorialnej

Decyzją Min­is­tra Obrony Nar­o­dowej 27 wrześ­nia ustanowiono Świętem Wojsk Obrony Tery­to­ri­al­nej. Data obchodów Świę­ta WOT naw­iązu­je do pow­sta­nia Pol­skiego Państ­wa

Czytaj dalej

Kolejni żołnierze zasilą szeregi warmińsko-mazurskich Terytorialsów

W najbliższą niedzielę — 23 wrześ­nia — słowa roty przysię­gi wojskowej wypowie pon­ad 130 żołnierzy 4 Warmińsko-Mazurskiej Bry­gady Obrony Tery­to­ri­al­nej.

Czytaj dalej

Ja żołnierz Wojska Polskiego przysięgam… Terytorialsi w Morągu

Ja żołnierz Wojs­ka Pol­skiego przysięgam … Te słowa, 22 kwiet­nia 2018 r. w Morągu, uroczyś­cie wypowiedzi­ało pon­ad 130 Tery­to­ri­al­sów z

Czytaj dalej

Mistrzostwa Terytorialsów w biegach przełajowych

W sobotę, 14 kwiet­nia 2018 roku, w Lesie Miejskim w Olsz­tynie, rozpoczną się drugie w his­torii Mis­tr­zost­wa Wojsk Obrony Tery­to­ri­al­nej w

Czytaj dalej