Terytorialsi złożą przysięgę w Olsztynie — 3 lutego

Blisko 130 kole­jnych żołnierzy 4 Warmińsko-Mazurskiej Bry­gady Obrony Tery­to­ri­al­nej wypowie słowa roty przysię­gi wojskowej pod­czas niedziel­nej uroczys­toś­ci, która odbędzie się

Czytaj dalej

Kolejne zadanie Terytorialsów w ramach Anakondy — 18 zrealizowane!

Kole­jne zadanie Tery­to­ri­al­sów w ramach ćwiczenia ANAKONDA-18 zre­al­i­zowane. Przy współpra­cy ze służba­mi ratown­iczy­mi Tery­to­ri­al­si udzielili pomo­cy 50 poszkodowanym.

Czytaj dalej

Kolejni żołnierze zasilą szeregi warmińsko-mazurskich Terytorialsów

W najbliższą niedzielę — 23 wrześ­nia — słowa roty przysię­gi wojskowej wypowie pon­ad 130 żołnierzy 4 Warmińsko-Mazurskiej Bry­gady Obrony Tery­to­ri­al­nej.

Czytaj dalej

Sztafeta Niepodległości 11 — 14 sierpnia

Dwa 24-osobowe zespoły złożone z żołnierzy i pra­cown­ików Wojsk Obrony Tery­to­ri­al­nej pobieg­ną w Sztafe­cie Niepodległoś­ci wzdłuż królowej pol­s­kich rzek. Star­tu­jąc

Czytaj dalej

Staliście się częścią formacji wojskowej…

Pode­j­mu­jąc dojrza­łą decyzję o wstąpi­e­niu do Wojsk Obrony Tery­to­ri­al­nej, stal­iś­cie się częś­cią for­ma­cji wojskowej nada­jącej szczegól­ny – lokalny wymi­ar służ­by dla

Czytaj dalej

Kolejna przysięga Terytorialsów z Warmii i Mazur

W najbliższą niedzielę, 24 czer­w­ca, o godzinie 12.00 w Olsz­tynie słowa roty przysię­gi wojskowej wypowie blisko 200 żołnierzy 4 Warmińsko-Mazurskiej Bry­gady

Czytaj dalej

Kolejny nabór w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej

W sobotę, 9 czer­w­ca, ruszy kole­jny nabór ochot­ników do tery­to­ri­al­nej służ­by wojskowej w 4 Warmińsko-Mazurskiej Bry­gadzie Obrony Tery­to­ri­al­nej. Blisko 160 ochot­ników z

Czytaj dalej

Ja żołnierz Wojska Polskiego przysięgam… Terytorialsi w Morągu

Ja żołnierz Wojs­ka Pol­skiego przysięgam … Te słowa, 22 kwiet­nia 2018 r. w Morągu, uroczyś­cie wypowiedzi­ało pon­ad 130 Tery­to­ri­al­sów z

Czytaj dalej