Polakom w podzięce za pomoc, Ukraińcy stawiają pomniki Bandery!

Tem­atem pier­wszej Debaty “Debaty” było poszuki­wanie odpowiedzi na pytanie: czy Pol­s­ka powin­na wspier­ać Ukrainę? Jed­nym z dysku­tan­tów był Jan Rutkows­ki —

Czytaj dalej

Mała zbrodnia — polskie obozy koncentracyjne? Wstyd i hańba!

Oświad­cze­nie Redu­ty Dobrego Imienia – Pol­skiej Ligi prze­ciw Zniesław­ieniom w spraw­ie książ­ki Mar­ka Łuszczyny Mała zbrod­nia – pol­skie obozy kon­cen­tra­cyjne i

Czytaj dalej