Atak na dziennikarza! Didaskalia rozpraw sądowych ważniejsze od zeznań i dowodów!

Idąc do sądu — jako dzi­en­nikarz — na pub­likację wyroku, nigdy nie mam pewnoś­ci jaki ten wyrok będzie. Kto wyjdzie

Czytaj dalej