Stowarzyszenie Endecja inauguruje działalność na Warmii i Mazurach

7 listopa­da 2016 roku Sto­warzysze­nie Endec­ja zain­au­gurowało dzi­ałal­ność na Warmii i Mazu­rach. W spotka­niu z mieszkań­ca­mi Olsz­ty­na wziął udzi­ał, poseł Kukiz’15 z

Czytaj dalej

Chcemy odzyskać państwo polskie dla Polaków! Adam Andruszkiewicz

Adam Andruszkiewicz — poseł Kukiz’15 z Pod­la­sia — był w Olsz­tynie 7 listopa­da 2016 r. Po spotka­niu inau­gu­ru­ją­cym dzi­ałal­ność Sto­warzyszenia Endec­ja

Czytaj dalej

Aborcja grzebie elektorat PiS-u i Kukiz’15! Paweł Kukiz dał ciała!

W sum­ie to cała awan­tu­ra o zmi­anę ustawy abor­cyjnej mnie — na szczęś­cie — ominęła. Nie mogłem relacjonować ani białego,

Czytaj dalej