Naterki 2018 — Turniej Piłki Nożnej o Puchar Danuty Siedzikówny ps. Inka

18 sierp­nia uczest­niczyłem w nad­er sym­pa­ty­cznej imprezie. Daw­id Mis­zczak zaprosił mnie do drużyny z Olsz­tyn­ka, która uczest­niczyła w II Turnieju

Czytaj dalej

Policyjny radca prawny wspiera komendanta w prywatnej sprawie! Republika kolesiów czy już mafia?!

Polic­ja zwiera szy­ki by mi dokopać! Rad­ca prawny KWP w Olsz­tynie podin­sp. Jarosław Sztachańs­ki, wspiera zastępcę komen­dan­ta wojew­ódzkiego policji podin­sp.

Czytaj dalej