Polski(?) sąd broni sowieckiego reliktu! Antoni Górski

Tak zwane „Organy admin­is­tracji pub­licznej” (sądy, proku­ratu­ra i polic­ja) od wyda­nia decyzji, zmierza­ją­cych do pozby­cia się olsz­tyńs­kich szu­bi­enic – sowieck­iej pozostałoś­ci, wymigu­ją

Read more