Dziennikarz pyta, w odpowiedzi wójt wzywa policję!

Szanowni państ­wo, gdy­byś­cie zaprag­nęli wziąć udzi­ał w zebra­niu lub uroczys­toś­ci w innej miejs­cowoś­ci niż mieszka­cie, to licz­cie się z “poważny­mi” kon­sek­wenc­ja­mi.

Czytaj dalej

To jest całkowite zanegowanie państwa prawa! Norbert Kamiński

6 czer­w­ca 2017 r. w olsz­tyńskim Sądzie Rejonowym usłysza­łem: Sąd Rejonowy po rozpoz­na­niu zażale­nia Nor­ber­ta Kamińskiego na postanowie­nie Proku­ra­to­ra Rejonowego

Czytaj dalej