Chcemy odzyskać państwo polskie dla Polaków! Adam Andruszkiewicz

Adam Andruszkiewicz — poseł Kukiz’15 z Pod­la­sia — był w Olsz­tynie 7 listopa­da 2016 r. Po spotka­niu inau­gu­ru­ją­cym dzi­ałal­ność Sto­warzyszenia Endec­ja

Czytaj dalej