Dla Rosji i Grenlandia jest wrogiem! Miron Sycz

Miron Sycz — pol­s­ki poli­tyk ukraińskiego pochodzenia, dzi­ałacz Związku Ukraińców w Polsce, poseł na Sejm VI i VII kadencji, obec­ny wice­marsza­łek wojew­ództ­wa warmińsko-mazurskiego

Czytaj dalej