Osobista znajomość sędziego — podstawa wyłączenia się sędziego

Gdy ja złożyłem do Sądu Rejonowego w Olsz­tynie Akt oskarże­nia prze­ci­wko Adamowi Kall,o popełnie­nie przestępst­wa określonego w Art. 212 Kodek­su

Read more

To jest całkowite zanegowanie państwa prawa! Norbert Kamiński

6 czer­w­ca 2017 r. w olsz­tyńskim Sądzie Rejonowym usłysza­łem: Sąd Rejonowy po rozpoz­na­niu zażale­nia Nor­ber­ta Kamińskiego na postanowie­nie Proku­ra­to­ra Rejonowego

Read more