Jarosław Kaczyński to znakomity kombinatoryk!

Zbig­niew Bujak na spotka­niu autorskim w olsz­tyńskiej Książni­cy Pol­skiej 25 sty­cz­nia 2018 r., odpowiada­jąc na pyta­nia Woj­ciecha Kozioła o udzi­ał w

Czytaj dalej

Oto jedyna przyczyna katastrofy! Marek Lenard

Przeczy­tałem dokład­nie cały raport komisji, która wybieliła pilotów. Przeczy­tałem również nowe nagra­nia kore­spon­dencji radiowej pomiędzy pilota­mi i wieżą. Piszę to

Czytaj dalej