Jarosław Kaczyński to znakomity kombinatoryk!

Zbig­niew Bujak na spotka­niu autorskim w olsz­tyńskiej Książni­cy Pol­skiej 25 sty­cz­nia 2018 r., odpowiada­jąc na pyta­nia Woj­ciecha Kozioła o udzi­ał w

Read more

Karol Gruszczyński. Obawiamy się o nasze zdrowie, o nasze życie!

Karol Gruszczyńs­ki — absol­went kierunku ochrona środowiska Uni­w­er­syte­tu Warmińsko-Mazurskiego — odpowiedzi­ał na pyta­nia Gabrieli Szred­er w pro­gramie Po stron­ie prawdy

Read more