Powstanie Warszawskie to był zryw straceńców! Marian Lewicki

Pana Mar­i­ana Lewick­iego spotkałem w olsz­tyńskim Parku Cen­tral­nym, gdy oczeki­wałem na part­nerów do gry w scrab­ble, pod­czas spotka­nia blogerów 9 sierp­nia.

Czytaj dalej