Gdzie się podziała “Deklaracja Krakowska”? A taka POstęPOwa była! Antoni Górski

Jakoś 18 roczni­ca utworzenia PO cicho prze­biegła w szer­szym odbiorze. Nie odbiła się też echem w spolegli­wych jej medi­ach. Grze­gorz

Czytaj dalej

Polacy do pieca! Pokłosie buntu Żeligowskiego? Władysław Bolesław Łach

Spóźniłem się na dzisiejszą Roz­mowę o Ojczyźnie blisko godz­inę. O 16 rozpocząłem inną roz­mowę o Ojczyźnie, toc­zoną w gronie sym­pa­tyków Pawła

Czytaj dalej