Naterki 2018 — Turniej Piłki Nożnej o Puchar Danuty Siedzikówny ps. Inka

18 sierp­nia uczest­niczyłem w nad­er sym­pa­ty­cznej imprezie. Daw­id Mis­zczak zaprosił mnie do drużyny z Olsz­tyn­ka, która uczest­niczyła w II Turnieju

Czytaj dalej

Europejskie noce, osłonięte przez mgłę, odnalazły dziś mnie!

Jak wpisałem w wyszuki­warkę inter­ne­tową hasło “noc” to na pier­wszej stron­ie wyświ­etliły mi się odnośni­ki  do nocy: biologów, hor­rorów, muzeów, lab­o­ra­toriów, bib­liotek i

Czytaj dalej

Wkurzony Jacek Poniedziałek na KOD-owisku w Olsztynie!

Na wstępie swo­jego wys­tąpi­enia Jacek Poniedzi­ałek — socjolog z Uni­w­er­syte­tu Warmińsko-Mazurskiego — zaz­naczył, że na man­i­fes­tacji KOD-u: nie reprezen­tu­je Uni­w­er­syte­tu a

Czytaj dalej