Kolejna przysięga Terytorialsów z Warmii i Mazur

W najbliższą niedzielę, 24 czer­w­ca, o godzinie 12.00 w Olsz­tynie słowa roty przysię­gi wojskowej wypowie blisko 200 żołnierzy 4 Warmińsko-Mazurskiej Bry­gady

Czytaj dalej

Marcin Sieczkowski — były wójt gminy Gietrzwałd, sprząta swoje biurko!

23 kwiet­nia 2017 roku, mieszkań­cy Gminy Gietrzwałd brali udzi­ał w ref­er­en­dum, które miało wykazać, czy postępowanie wój­ta — Marci­na Sieczkowskiego

Czytaj dalej

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie mł. insp. Adam Kall odwołany! Wreszcie!

18 kwiet­nia 2017 r. decyzją Komen­dan­ta Głównego Policji, Zastęp­ca Komen­dan­ta Wojew­ódzkiego Policji w Olsz­tynie mł. insp. Adam Kall — ksy­wa

Czytaj dalej

Rzecznik prasowy jako czwarta władza. Anna Fic wyautowana!

Rzecznik pra­sowy — oso­ba odpowiedzial­na za kon­tak­ty danej insty­tucji bądź orga­ni­za­cji z medi­a­mi. Posi­adanie kom­pe­tent­nego rzeczni­ka pra­sowego jest ważnym ele­mentem

Czytaj dalej