Relacja z więzienia Adama Słomki

W środę 14 mar­ca, śląs­ki sąd nakazał mi staw­ić się w więzie­niu. Jest to kon­sek­wenc­ja wyroku Sądu Rejonowego w Będzinie oraz

Czytaj dalej

Za kłamstwo w Poznaniu więzienie, w Olsztynie medal!

Przed przy­jaz­dem do pro­gra­mu Stu­dio Pol­s­ka, napisałem sobie na kartce to, co chci­ałem w studiu telewiz­yjnym wypowiedzieć. W rzeczy­wis­toś­ci okaza­ło

Czytaj dalej