Nie zasługuję na to, żeby mnie pozbawić pracy! Dariusz Nikołajuk

21 sty­cz­nia w Sądzie Rejonowym w Olsz­tynie, w IV Wydziale Pra­cy i Ubez­pieczeń Społecznych, SSR Tomasz Bulkows­ki ogłosił wyrok w

Czytaj dalej

Osobista znajomość sędziego — podstawa wyłączenia się sędziego

Gdy ja złożyłem do Sądu Rejonowego w Olsz­tynie Akt oskarże­nia prze­ci­wko Adamowi Kall,o popełnie­nie przestępst­wa określonego w Art. 212 Kodek­su

Czytaj dalej

Sędzia Sądu Okręgowego Dorota Lutostańska wykrywa fuszerkę Prokuratury i Sądu!

28 lutego 2018 roku, znów pojaw­iłem się w olsz­tyńskim Sądzie Okrę­gowym, by jako nieza­leżny dzi­en­nikarz i członek — założy­ciel Sto­warzyszenia

Czytaj dalej