Robię to, co do mnie należy! Adam Socha

Adam Socha — dzi­en­nikarz por­talu debata.olsztyn.pl — jest usatys­fakcjonowany wyrok­iem i uza­sad­nie­niem usłyszanym wczo­raj, w spraw­ie o ochronę dóbr oso­bistych Iwony

Read more