Maryna Okęcka Bromkowa — Mistrzyni mikrofonu i pióra

W połud­nie 15 październi­ka, w 15-tą rocznicę śmier­ci Maryny Okęck­iej-Bromkowej, przy gro­bie mis­trzyni radiowego fachu, zgro­madzili się przy­ja­ciele oraz żur­nal­iś­ci

Czytaj dalej

Coś mi padło na mózg. Wydawało mi się, że jest rok 56, że można wiele!

Romuald Karaś na spotka­niu autorskim w olsz­tyńskiej Książni­cy Pol­skiej, 24 lutego 2018 roku, opowiedzi­ał kil­ka aneg­dot, które bard­zo mnie… zain­try­gowały.

Czytaj dalej