Artykuł 246 Kodeksu Karnego. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości

Funkcjonar­iusz pub­liczny lub ten, który dzi­ała­jąc na jego polece­nie  w celu uzyska­nia określonych zez­nań, wyjaśnień, infor­ma­cji lub oświad­czenia  sto­su­je prze­moc, groźbę bezprawną

Czytaj dalej