Gdzie się podziała “Deklaracja Krakowska”? A taka POstęPOwa była! Antoni Górski

Jakoś 18 roczni­ca utworzenia PO cicho prze­biegła w szer­szym odbiorze. Nie odbiła się też echem w spolegli­wych jej medi­ach. Grze­gorz

Czytaj dalej

Usłyszał zgrzyt! Krzysztof Jackowski — jasnowidz o katastrofie smoleńskiej

Czy wierzę w wiz­je jas­nowidzów? Na tak postaw­ione pytanie, nikt — rozsąd­nie myślą­cy — nie odpowie jed­noz­nacznie TAK lub NIE. W moim

Czytaj dalej

Antek Macierewicz pojechał pociągiem… i żyje!

Na spotka­niu w Olsz­tynie, po wykładzie na tem­at Kon­tr­wywiadu oby­wa­tel­skiego dr Rafał Brzes­ki odpowiedzi­ał na pytanie jed­nego ze słuchaczy: Zech­ci­ał­by

Czytaj dalej