Olsztyńska “strefa zero” już powstała… w głowach mieszkańców Olsztyna!

Rzecz­pospoli­ta w artykule Spalar­nia bliżej Olsz­ty­na podała, że do wielkiego sukce­su Prezy­den­ta Olsz­ty­na Pio­tra Grzy­mow­icza tuż, tuż. Polscy decy­den­ci już

Czytaj dalej