Czy znacie swoje spółdzielcze prawa i obowiązki?

Członkowie i mieszkań­cy Spółdziel­ni Mieszkan­iowych! Czy zna­cie pod­sta­wowe dane o dzi­ałal­noś­ci Spółdziel­ni Mieszkan­iowej ℠, w której zasobach mieszka­cie? O swoim

Czytaj dalej

Chcieli mnie pogrążyć ekonomicznie! Bogusław Owoc

Bogusław Owoc to olsz­tyński przed­siębior­ca, były wice­wo­je­w­oda warmińsko-mazurs­ki znany szerzej z tego, że odmówił przyję­cia Krzyża Kawaler­skiego Odrodzenia Pol­ski przyz­nane­go przez Prezy­den­ta

Czytaj dalej

Wstydzę się, gdy odwiedzają mnie mieszkańcy innych spółdzielni!

Czytel­nicz­ka blogu —  mieszkan­ka Olsz­ty­na — ośmielona moim tek­stem o poczy­na­ni­ach Olsz­tyńskiej Spółdziel­ni Mieszkan­iowej na Pod­grodz­iu, w komen­tarzu do wpisu Bez­pieczeńst­wo mieszkańców

Czytaj dalej