Chciał mi dać klejnot, konia! Wziąłem fajkę Stalina! Romuald Karaś

Pod­czas spotka­nia autorskiego w olsz­tyńskiej Książni­cy Pol­skiej, Romuald Karaś opowiadał w jaki sposób pozyski­wał ory­gi­nalne doku­men­ty doty­czące Hen­ry­ka Sucharskiego. Wspom­ni­ał, że

Read more