Chciał mi dać klejnot, konia! Wziąłem fajkę Stalina! Romuald Karaś

Pod­czas spotka­nia autorskiego w olsz­tyńskiej Książni­cy Pol­skiej, Romuald Karaś opowiadał w jaki sposób pozyski­wał ory­gi­nalne doku­men­ty doty­czące Hen­ry­ka Sucharskiego. Wspom­ni­ał, że

Czytaj dalej

Jesteśmy na etapie budowania potęgi Polski! Henryk Falkowski

Losy Polaków — od wol­noś­ci do potę­gi to tem­at Roz­mowy o Ojczyźnie, której prele­gen­tem był Hen­ryk Falkows­ki. Mamy wol­ność, jesteśmy

Czytaj dalej