Czy Jarosław Kaczyński złamie obietnicę przedwyborczą?

Dąże­nie ekipy Prezy­den­ta Olsz­ty­na Pio­tra Grzy­mow­icza do wybu­dowa­nia w grani­cach mias­ta spalarni śmieci, eufemisty­cznie nazy­wanej w doku­men­tacji inwest­y­cji: elek­tro­ciepłow­n­ia na

Czytaj dalej