Atak na dziennikarza! Didaskalia rozpraw sądowych ważniejsze od zeznań i dowodów!

Idąc do sądu — jako dzi­en­nikarz — na pub­likację wyroku, nigdy nie mam pewnoś­ci jaki ten wyrok będzie. Kto wyjdzie

Czytaj dalej

Nowym vice Tomasza Klimka będzie P.K.! Ku Prawdzie prorokuje!

Zaglą­dam na stronę inter­ne­tową Komendy Wojew­ódzkiej Policji w Olsz­tynie w nadziei, że wresz­cie zobaczę całe kierown­ict­wo Komendy w pełnej krasie.

Czytaj dalej