Jesteśmy na etapie budowania potęgi Polski! Henryk Falkowski

Losy Polaków — od wol­noś­ci do potę­gi to tem­at Roz­mowy o Ojczyźnie, której prele­gen­tem był Hen­ryk Falkows­ki. Mamy wol­ność, jesteśmy

Czytaj dalej

Nacjonalizm to normalna reakcja na europejski syf!

Widz­imy wzrost nas­tro­jów nacjon­al­isty­cznych w całej Europie. Czy Europie potrzeb­ny jest nacjon­al­izm? Czy powin­niśmy się doszuki­wać zagroże­nia w tym, co mogło­by się zdarzyć, zamknię­cia

Czytaj dalej