Antek Macierewicz pojechał pociągiem… i żyje!

Na spotka­niu w Olsz­tynie, po wykładzie na tem­at Kon­tr­wywiadu oby­wa­tel­skiego dr Rafał Brzes­ki odpowiedzi­ał na pytanie jed­nego ze słuchaczy: Zech­ci­ał­by

Czytaj dalej