Rekomunizacja czyli świnia umyta w błocie — Antoni Górski

Komu­nizm ponoć skończył się u nas 4 czer­w­ca 1989 roku. Ponoć… bo oce­ni­a­jąc późniejsze zachowanie osób­ki wypowiada­jącej te słowa, moż­na

Czytaj dalej

Maryna Okęcka Bromkowa — Mistrzyni mikrofonu i pióra

W połud­nie 15 październi­ka, w 15-tą rocznicę śmier­ci Maryny Okęck­iej-Bromkowej, przy gro­bie mis­trzyni radiowego fachu, zgro­madzili się przy­ja­ciele oraz żur­nal­iś­ci

Czytaj dalej

Czekam na moment, kiedy Bronisław Komorowski zostanie Bronisławem K.

W ramach pytań, po omówie­niu tem­aty­ki nowej książ­ki Woj­ciecha Sum­lińskiego Pogorzelisko, dzi­en­nikarz śled­czy odpowiedzi­ał na pytanie Władysława Kałudz­ińskiego:

Czytaj dalej