Rekomunizacja czyli świnia umyta w błocie — Antoni Górski

Komu­nizm ponoć skończył się u nas 4 czer­w­ca 1989 roku. Ponoć… bo oce­ni­a­jąc późniejsze zachowanie osób­ki wypowiada­jącej te słowa, moż­na

Czytaj dalej

Gazeta Wyborcza — Wojciech Kozioł pyta Zbigniewa Bujaka

Woj­ciech Kozioł: Jaki był pana udzi­ał w pry­watyza­cji Gaze­ty Wybor­czej? Jak skończył się ten pomysł, żeby pana Robot­ni­ka dok­leić do

Czytaj dalej