Czekam na moment, kiedy Bronisław Komorowski zostanie Bronisławem K.

W ramach pytań, po omówie­niu tem­aty­ki nowej książ­ki Woj­ciecha Sum­lińskiego Pogorzelisko, dzi­en­nikarz śled­czy odpowiedzi­ał na pytanie Władysława Kałudz­ińskiego:

Czytaj dalej