Z dwojga złego woleli Niemców, bo ci nie dziurawili ich widłami!

Mija już dru­gi tydzień od momen­tu, gdy obe­jrza­łem film Wołyń w reży­serii Woj­ciecha Smar­zowskiego. Na ogół recen­zję piszę na gorą­co, aby utr­wal­ić wszys­tkie,

Read more