Igor Hrywna: Naród ukraiński tworzy się w opozycji do Rosji, nie Polski!

Igor Hry­w­na — redak­tor naczel­ny Gaze­ty Olsz­tyńskiej — wypowiedzi­ał się 2 lutego 2017 roku, w ramach Debaty “Debaty”, na tem­at wspiera­nia Ukrainy.

Czytaj dalej

Miron Sycz: Dla Rosji i Grenlandia jest wrogiem!

Miron Sycz — pol­s­ki poli­tyk ukraińskiego pochodzenia, dzi­ałacz Związku Ukraińców w Polsce, poseł na Sejm VI i VII kadencji, obec­ny wice­marsza­łek wojew­ództ­wa warmińsko-mazurskiego

Czytaj dalej

Na moich oczach siekierą rąbali ich głowy! Nie zapomnę! Stefan Dziembowski

Ste­fan Dziem­bows­ki, pomi­mo trau­maty­cznych przeżyć w cza­sie rzezi wołyńskiej, jest za wspieraniem Ukrainy przez Pol­skę. Wypowiedzi­ał się w olsz­tyńskiej Książni­cy

Czytaj dalej