Władza deprawuje! Już dosyć Prezydenta Grzymowicza! E. Wirska

16 kwiet­nia 2018 roku w Olsz­tynie,  miała miejsce kon­fer­enc­ja pra­sowa Zarzą­du Regionu par­tii Sol­i­dar­na Pol­s­ka. Elż­bi­eta Wirs­ka otwier­a­jąc kon­fer­encję poin­for­mowała,

Read more

Niech pani pozwoli dokończyć! Na miłość boską! Radio Maryja w Tvp Info!

Różne już cuda widzi­ałem w telewiz­ji pub­licznej ale to co zobaczyłem i usłysza­łem dzisi­aj w pro­gramie Forum nadawanym przez kanał

Read more